Lui Läti mälestusõhtu

Plakat - Lui Läti mälestusõhtu3. ok­toob­ril kell 16.30 Sak­si raa­ma­tu­ko­gus „Lui Läti mä­les­tus­õh­tu“.

Kül­la tu­leb tü­tar Imbi Tomberg.