Harali okstega puud

Näitus "Harali okstega puud" DSC_81791. ok­toob­rist 15. no­vemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Ha­ra­li oks­te­ga puud“.

Puu on suur taim, mil­lel on juu­red, tüvi, ok­sad ja le­hed või ok­kad. Puu hingab ise ja või­mal­dab meil hin­ga­ta. Ta võib ela­da sa­jan­deid ning pak­ku­da mei­le var­ju ja silmailu.
Sil­mailu pa­ku­vad ka pil­did, mil­lel Vil­jan­di Hu­vi­koo­li kuns­ti­rin­gi õpi­lased ku­ju­ta­sid puid. Lap­si ju­hen­das õpe­ta­ja Elle Käosaar.