Ilmar Tomuski raamatute saladuslik kadumine

Raamatunäitus "Ilmar Tomuski raamatute saladuslik kadumine" Raamatunäitus "Ilmar Tomuski raamatute saladuslik kadumine"1.–30. ok­toob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Il­mar To­mus­ki raa­ma­tu­te sa­la­dus­lik ka­du­mi­ne“.

Üks­kord su­vel juh­tus raa­ma­tu­ko­gus kum­ma­li­ne lugu. Kui lu­ge­ja soo­vis koju lae­na­ta Il­mar To­mus­ki las­te­raa­ma­tu­id, lei­dis raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja, et riiul oli tühi. Il­mar To­mus­ki raa­ma­tud olid müs­ti­li­selt haihtunud.
Kaht­lusta­ti sa­ma­su­gust olu­kor­da nagu raa­ma­tus „Mau­no sa­la­dus­lik ka­du­mi­ne“, kus üli­oht­lik vii­rus oli ära di­gi­ta­li­see­ri­nud kõik las­te­raa­ma­tud. Uuri­misel sel­gus, et asi oli hoo­pis liht­sam. Kõik Il­mar To­mus­ki raa­ma­tud olid las­te­le raa­ma­tu­ko­gust väl­ja lae­nu­ta­tud. Põh­ju­seks ikka põ­nev ja nal­ja­kas tekst.
Eks lap­sed teavad, kel­le raa­ma­tud „Nu­kit­sa kon­kur­sil“ võit­jaks hääletada.