Omasid meenutades

20. ok­toob­ril 17.00 Sak­si raa­ma­tu­ko­gus luu­le­õh­tu „Oma­sid mee­nu­ta­des“.

Et­te­lu­ge­mis­päe­val loe­me Sak­sist pä­rit luu­le­ta­ja Su­lev Kü­bar­se­pa ja Vil­vi Sui­ka­ne­ni luu­let. Vil­vi Sui­ka­nen, kes prae­gu Moelt eemal vii­bib, on lä­bi­nis­ti an­de­kas nai­ne. Roh­kem tun­tak­se teda Tapa val­las kunst­ni­ku­na ja Tapa kuns­ti­rin­gi eest­ve­da­ja­na kui luu­le­ta­ja­na. Ta oli ka ea­ka­te klu­bi „Mee­les­pea“ al­ga­ta­ja, mis asu­ta­ti Moel 20 aas­tat ta­gasi. Vil­vil oli ala­ti pal­ju hu­vi­ta­vaid ideid, mil­le teos­ta­mi­ne kah­juks poo­le­li jäi. Tema luu­le­tu­sed ülis­ta­vad loo­dust ja inim­hin­ge suurust.