Jüri Freimanni albumi „Pärandkultuurist Lehtses“ esitlus

Jüri Freimanni albumi "Pärandkultuurist Lehtses" esitlus23. ok­toob­ril kell 12.00 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus Jüri Frei­manni koos­ta­tud al­bu­mi „Pä­rand­kul­tuu­rist Leht­ses“ esit­lus.