Mina soovitan

1.–30. ok­toob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Mina soo­vi­tan“.

Väl­ja­pa­nek las­te poolt va­li­tud raa­ma­tu­test, mis on nei­le väga meel­di­nud ja mida nad teis­te­le lu­ge­da soovitavad.