Helde puu

Raamatuväljapanek 3.–15. no­vemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Hel­de puu“.

Üks hel­de puu oli õn­ne­lik, kui sai poi­si­le pak­ku­da õunu ja var­ju. Poiss sai ka puu otsa ro­ni­da ja oks­tel kii­ku­da. Puu an­dis poi­si­le ma­ter­ja­li maja ja paa­di ehi­ta­miseks. Kui puust oli al­les jää­nud ai­nult känd, sai vana mees sel­lel jal­gu puhata.
Puu­de koh­ta on hel­delt kir­ju­ta­tud luu­le­tusi ja jut­te. Mõ­ned neist on va­li­tud meie väljapanekule.