Liikumine – see on tervis

Väljapanek "Liikumine - see on tervis"6. ok­toob­rist 28. no­vemb­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Lii­ku­mi­ne – see on ter­vis“.

Tut­vus­ta­me raa­ma­tu­id, mil­le­st leiab abi ja uusi har­ju­tusi nii al­ga­ja kui ka pi­ke­mat aega lii­ku­mi­se­ga te­ge­le­nud tervisesportlane.