Meie laste lemmikud

Raamatuväljapanek "Meie laste lemmikud"20. ok­toob­rist 21. no­vemb­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Meie las­te lem­mi­k­ud“.

Jä­ne­da las­te ja noor­te lem­mik­raa­ma­tu­te TOP 20, mis on koos­ta­tud raa­ma­tu­ko­gu vii­ma­se aas­ta lae­nu­tus­te alusel.