Terve Eesti eest!

Raamatuväljapanek "Terve Eesti eest!"13. ok­toob­rist 20. no­vemb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Ter­ve Ees­ti eest!“

2014 aas­ta on lii­ku­mis­aas­ta. Väi­ke väl­ja­pa­nek raa­ma­tu­test, mis kä­sit­le­vad nä­pu­näi­teid liikumisharrastajale.