Õnnitleme – Tiia Selli 55

Raamatuväljapanek "Õnnitleme - Tiia Selli 55"21.11.2014–10.01.2015 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Õn­nit­le­me – Tiia Sel­li 55“.

Rak­ve­rest pä­rit las­te­kir­ja­nik Tiia Sel­li tä­his­tab 26. det­semb­ril oma 55. sün­ni­päe­va, mida väi­ke­se väl­ja­pa­ne­ku­ga tä­his­ta­me ka meie.