Varese jõulud

Raamatunäitus 24. no­vemb­rist 10. jaa­nua­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Va­r­ese jõu­lud“.

Va­res Vil­le­mi­le talv meel­dis, sest siis ei pi­da­nud pesa ehi­ta­ma ega poe­gi toit­ma. Ja mis pea­mi­ne – tal­vel olid jõu­lud. Hen­no Käo ju­tus len­das va­res õuelt õue­le, et head-pa­re­mat nok­ka saada.
Ju­lius Oro tun­tud las­te-luu­le­tu­ses kõ­ne­les va­res lap­se­le oma jõu­lu­dest. Tema pi­das pühi met­sas ja saiaks kõl­bas ime­häs­ti ük­sik nisupea.
Li­saks jut­tu­de­le on va­res mit­me tal­ve- ja jõu­lu­luu­le­tu­se te­ge­laseks. Kõ­la­gu raa­ma­tu­näi­tu­sel ka va­r­ese vah­va jõu­lu­laul – kraaks ja kraaks!