Kingitused oma käega

Raamatuväljapanek "Kingitused oma käega"3. det­semb­rist 10. jaa­nua­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Kin­gi­tu­sed oma käe­ga“.

Pole mi­da­gi to­re­da­mat, kui oma käe­ga teh­tud kin­gi­tu­sed. Poest võib iga­üks mi­da­gi vah­vat osta, kuid oma­teh­tud kin­gi­tu­ses on sees hoo­li­mi­ne ja sü­da­me­soo­jus, mida ühes­ki su­per­poes ei müü­da. To­re­da kin­gi­tu­se val­mis­ta­miseks pole vaja muud, kui vei­di loo­min­gu­list mõt­le­mist ja head pea­le­hak­ka­mist. Sel­lelt väl­ja­pa­ne­kult leia­te ehk mõ­ned head ideed, mida jä­re­le teha või edasi arendada.