Vaata, ma vaatan

Lena Revenko isikunäitus „Vaata, ma vaatan“17. no­vemb­rist 30. det­semb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Vaa­ta, ma vaa­tan“.

Lena Revenko isikunäitus „Vaata, ma vaatan“Tee­nin­dus­osa­kon­nas saab näha Iis­rae­li kunst­ni­ku Lena Re­ven­ko isi­ku­näi­tust „Vaa­ta, ma vaa­tan“. Kunst­nik on oma töö­des am­mu­ta­nud ins­pi­rat­sioo­ni küll las­te­raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­ni­dest ja vana-pär­sia mi­nia­tuu­ri­dest, jaa­pa­ni man­ga­dest ja muust­ki. Lena Re­ven­ko teh­ni­ka on isi­ku­pä­ra­ne ja täies­ti uni­kaal­ne. Ka­su­ta­des vanu pa­be­reid, kä­si­kir­ju ja raa­ma­tu­leh­ti, mik­si­des eri­ne­vaid vär­ve ja teh­ni­ka­id, saa­vu­tab ta vai­mus­ta­va ja ori­gi­naal­se tulemuse.
Te­ge­mist on maa­il­ma­ni­me­ga, kel­le kuns­tist on osa saa­nud väga pal­ju­de rii­ki­de kunstisõbrad.