Lahtiolekuajad pühade perioodil

LAH­TI­OLE­KUAJAD pü­ha­de perioodil

23. det­semb­ril
Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu AVA­TUD 11–15,
Tapa in­ter­ne­ti- ja in­fo­punkt ning
Jä­ne­da, Leht­se ja Sak­si raa­ma­tu­ko­gu AVA­TUD 10–15.

24.–26. det­semb­ri­ni ning 31. det­semb­ril ja 1. jaa­nua­ril on in­ter­ne­ti­punkt ja raa­ma­tu­ko­gud SU­LE­TUD.

Häid pühi kõigile!