Mida saab teha vana raamatuga …

Näitus 1.–30. det­semb­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Mida saab teha vana raamatuga …“

Näi­tus tut­vus­tab Rak­ve­re teat­ri pea­kunst­nik Eve­li Va­ri­ku ja LVKRK kunst­nik Rii­na Run­ne­li töid.