Aruanne

17. det­semb­rist 23. jaa­nua­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Aru­an­ne“.

Väl­ja­pa­nek näi­tab, mida hu­vi­ta­vat ja ka era­kord­set toi­mus Jä­ne­dal 2014. aastal.