Esivanemate varakambrist

Näitus 1. det­sem­brist 26. jaan­uar­i­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Es­i­vane­mate varakam­brist”.

Õige pea, aastal 2018, tähistab Eesti Vabari­ik oma sa­jan­dat sün­nipäe­va. Ühelt poolt on sada aa­s­tat nagu tol­mukübe kõik­sus­es, teisalt aga ajava­hemik, mille jook­sul on meie igapäe­vane elu-olu väga palju muutunud.
Läheme het­keks arvu­tite ja nu­titele­fonide ju­urest ae­gade taha, kus tegut­sesid, toimetasid ja elasid oma tavapärast elu ka kir­janik Os­kar Lut­su “Ke­vade” tegelased.
Ni­isi­is — “Kui Arno is­aga kooli­ma­j­ja jõud­is, olid tun­nid juba alanud …”