Heli Helmed

Heli Rahuoja käsitööehete näitus-müük3. det­semb­rist 30. jaa­nua­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus Heli Ra­hu­oja kä­si­töö­ehe­te näitus-müük.

Tra­dit­sioo­ni­li­ne aas­ta­lõ­pu­näi­tus ko­ha­li­kult ehtemeistrilt.