Retsepte tervise tugevdamiseks

12. jaan­uar­ist 14. vee­bru­ar­i­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Ret­septe ter­vise tugev­damiseks”.

Oma ter­vise­le peab mõtle­ma kogu aeg. Kui aga saame külge mõne kül­me­tushai­guse saab seda väga edukalt ise leeven­da­da. Väl­japanek raa­matutest, mis an­navad käepära­seid nippe ja nõuan­deid, mil­list rav­im­taime just vaja ning kuidas neid tarvitada.