Suusatamine

15. det­semb­rist 15. jaa­nua­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Suu­sa­ta­mi­ne“.

Lii­ku­mis­aas­ta­le pü­hen­da­tud 4. ja vii­ma­ne raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek. Tõe­li­ne suu­sa­sõ­ber tun­neb ki­helust juba siis, kui esi­me­ne õhu­ke lu­me­kiht maha on sa­da­nud. Siis ongi pa­ras aeg üle vaa­da­ta oma suu­sa­va­rus­tus ja tu­le­ta­da meel­de häid soo­vi­tusi asjatundjatelt.