Isa ja pojad Uustulndid

Albert Uustulnd15. jaa­nua­rist 15. veebruari­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Isa ja po­jad Uus­tuln­did“.

Tä­na­vu saaks 90-aas­ta­seks kir­ja­nik ja lau­lu­de kir­ju­ta­ja, põ­li­ne saar­la­ne Al­bert Uustulnd.

Tema su­lest on il­mu­nud 13 raa­ma­tut, näi­den­deid ja kuul­de­män­ge ning hulk lau­le, mis rah­va­lau­lu­deks saa­nud. Kõik teavad ju lugu „Tüd­ruk, ar­mas­tan päi­ke­st ja tuuli“.

Poe­gi on ta na­ka­ta­nud kahe pi­si­ku­ga – mere- ja kir­ju­ta­mis­pi­si­ku­ga. Va­nem poeg Lem­bit on kir­ja­nik ja lae­va­kap­ten, noo­rem poeg Mee­lis on elu­kut­selt küll arst, aga kir­ju­tab luu­le­tusi ja lau­lu­de­le sõnu.