Loodusest, lootusest, ajast ja armastusest

4. veebruaril kell 18.00 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus „Loo­du­sest, loo­tu­sest, ajast ja ar­mas­tu­sest“ – oma luu­let ja lu­gusid loeb Kül­li­ke Vee­de, lau­lab ja ki­tar­ril mu­sit­see­rib Alar Randoja.