(Eesti) Loodusest, lootusest, ajast ja armastusest

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

4. vee­bru­ar­il kell 18.00 Jäne­da raa­matuko­gus “Lood­us­est, loo­tus­est, ajast ja ar­mas­tus­est” — oma lu­ulet ja lu­gusid loeb Kül­like Veede, laulab ja ki­tar­ril musit­seerib Alar Randoja.