Külas on Maimu Berg

Külas on Maimu BergMaimu Berg 11. veebruaril kell 17.00 Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus on kü­las kir­ja­nik, kir­jan­dus­krii­tik, tõl­ki­ja, aja­kir­ja­nik ja rii­gi­ko­gu lii­ge Mai­mu Berg.

Jut­tu tu­leb kir­jan­du­sest, kul­tuu­rist ja elust endast.