Ain Palosoni fotonäitus „Vana arm“

Ain Palosoni fotonäitus "Vana arm"20. jaa­nua­rist 14. märt­si­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus Ain Pa­lo­so­ni fo­to­näi­tus „Vana arm“.

Loo­dus pa­kub väga pal­ju ilu­sat, oska ai­nult vaa­da­ta ja imet­le­da. Seda ilu on jääd­vus­ta­nud fo­to­kaa­me­ra­ga Jä­ne­dalt pä­rit Ain Pa­lo­son. Tema fo­to­sid on kind­las­ti näi­nud pal­jud ka Ees­ti Te­le­vi­soo­ni il­ma­tea­tes. Nüüd on kõi­gil või­ma­lus vaa­da­ta Leht­se raa­ma­tu­ko­gus väi­ke­st osa tema poolt jääd­vus­ta­tud looduseilust.