Muinasjuturaamatust välja astunud tegelased

Näitus "Muinasjuturaamatust välja astunud tegelased"14. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Mui­nas­ju­tu­raa­ma­tu­st väl­ja as­tu­nud te­ge­lased“.

Näi­tu­sel on väl­jas suu­red pa­be­rist teh­tud mui­nas­ju­tu­te­ge­lased, mis on val­mi­nud las­te ühis­töös. Tapa Güm­naa­siu­mi ja Tapa Vene Güm­naa­siu­mi 5.–12. klas­si­de õpi­lased kuns­ti­õpe­ta­ja Eve All­soo ju­hen­da­misel joo­nis­ta­sid mui­nas­ju­tu­te­ge­las­te pead. Alg­klas­si­de õpi­lased te­gid raa­ma­tu­hom­mi­ku­tel nei­le os­tu­t­šek­ki­dest, pi­le­ti­test ja kom­mi­pa­be­ri­test rii­ded selga.
Te­ge­lased on väl­ja as­tu­nud ven­da­de Grimmi­de muinasjuturaamatutest.