Nägija meie kõrvalt. Fred Jüssi 80

Fred Jüssi 802.–27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Nä­gi­ja meie kõr­valt. Fred Jüs­si 80“.

Fred Jüs­sit kuu­la­tes ja tema kir­ju­ti­si lu­ge­des tai­pab – mõni mees val­dab neid tar­ku­si, mida tei­ne peab raa­ma­tu­test taga ot­si­ma ja kur­sus­tel oman­da­ma. Enda koh­ta üt­leb ta ta­ga­si­hoid­li­kult: “Mis ma siis ikka tei­nud olen? Liht­salt ela­nud oma elu …“
“Ta­hak­sin oma ela­da jää­nud aas­tad olla õn­ne­lik, nii nagu olen ol­nud. Kuu­lun nen­de õn­ne­li­ke ini­mes­te hul­ka, kes va­hel on õn­ne­tud. On suur hulk õn­ne­tuid ini­me­si, kes va­hel on õnnelikud.”