Potsatused. Ott Arder 65

Raamatuväljapanek 16. veebruarist 28. märt­si­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Pot­sa­tu­sed. Ott Ar­der 65“.

Ott Ar­der on kir­ju­ta­nud luu­le­tusi täis­kas­va­nu­te­le ja las­te­le. Ta on ol­nud ka tõl­ki­ja ja lau­lu­teks­ti­de au­tor. Ott Ar­de­ri luu­le­tu­sed on mõt­li­kud, mõ­ni­kord val­la­tult vi­gur­li­kud, nen­des on oma­pä­rast maa­il­ma­nä­ge­must ja ‑mõist­mist. 26. veebruaril oleks ta saa­nud 65-aastaseks.