Üks punase mütsiga tüdruk, mitu erinevat lugu

"Üks punase mütsiga tüdruk, mitu erinevat lugu"14. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Üks pu­na­se müt­si­ga tüd­ruk, mitu eri­ne­vat lugu“.

Mei­le kõi­gi­le häs­ti tun­tud Pu­na­müt­si­kest on kir­ja­ni­kud ku­ju­ta­nud väga eri­ne­valt. Ka il­lust­rat­sioo­nid on kõik oma­näo­li­sed. Pa­ni­me need raa­ma­tud väl­ja ja lu­ge­ja-vaa­ta­ja ot­sus­ta­da jääb, mil­li­ne pu­na­se müt­si­ga tüd­ruk on kõi­ge Punamütsikesem?