Maad mööda marssis elevant

Näitus Näitus "Maad mööda marssis elevant"2. märt­sist 11. ap­ril­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Maad möö­da mars­sis ele­vant“.

Näi­tu­sel on väl­jas pil­did sel­lest, kui­das ele­vant tah­tis jõu­da lõu­naks Ber­lii­ni. Ja mida kõi­ke ta tee peal nägi! Must-valged kuns­ti­tööd on joo­nis­ta­nud Vil­jan­di Hu­vi­koo­li kuns­ti­rin­gi õpi­lased. Lap­si ju­hen­das õpe­ta­ja Elle Käosaar.