Sääsest elevant

Raamatunäitus "Sääsest elevant"2. märt­sist 11. ap­ril­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Sää­sest ele­vant“.

Hei­ki Vi­le­pi luu­le­tu­ses teeb üks poiss pi­si­kese krii­mu pä­rast sää­sest ele­van­di. Vae­valt et kir­ja­nik ise elus mõne asja pä­rast sää­sest ele­van­di teeb, aga sõ­na­dest jut­te ja luu­le­tusi küll. Las­te­raa­ma­tu­id on tal il­mu­nud ar­vu­kalt ja nen­dest pa­ni­me­gi kok­ku näituse.
Hei­ki Vi­lep on käi­nud las­te­kir­ja­ni­ke tuuriga ka meie raa­ma­tu­ko­gus. Sel­lest koh­tu­mi­sest on näi­tu­sel väl­jas mõ­ned pildid.
Hei­ki Vi­lep saab 27. märt­sil 55-aastaseks.