Las laps loeb

Raamatuväljapanek "Las laps loeb"16. märt­sist 29. ap­ril­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Las laps loeb“.

27. märt­sil tä­his­tab las­te­kir­ja­nik ja luu­le­ta­ja Hei­ki Vi­lep oma 55. juu­be­lit. Sa­mu­ti on ta kir­ju­ta­nud lau­le, mida on esi­ta­tud ka lau­lu­peol. Ho­bi­deks on vee­bi­di­sain ja ‑prog­ram­mee­ri­mi­ne ning muusika.