Las laps loeb

Raamatuväljapanek 16. märt­sist 29. aprilli­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Las laps loeb”.

27. märt­sil tähistab lastekir­janik ja lu­ule­ta­ja Hei­ki Vilep oma 55. ju­ube­lit. Samu­ti on ta kir­ju­tanud laule, mida on es­i­tatud ka laulu­pe­ol. Ho­bideks on vee­bidi­s­ain ja ‑pro­gram­meer­im­ine ning muusika.