Kevadet täis

Raamatuväljapanek 30. märt­sist 24. ap­ril­li­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Ke­va­det täis“.

Mets ja aed on ke­va­det täis. Meel ja mõt­ted on ke­va­det täis. Vaa­sid ja raa­ma­tud on ke­va­det täis.