Aasta loom – metssiga

Raamatunäitus "Aasta loom - metssiga"16. märt­sist 29. ap­ril­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Aas­ta loom – mets­si­ga“.

Näi­tus tut­vus­tab sel­le aas­ta loo­ma metssiga.