Aprill

Raamatunäitus 1.–29. ap­ril­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Ap­rill“.

Oma per­so­naal­ses­se ka­len­der­märk­mik­ku pa­ne­me kir­ja isik­lik­ke täht­päe­vi ja ‑sünd­mu­si, kuid veame nüüd nä­pu­ga jär­ge ja vaa­ta­me, mil­li­sed täht­päe­vad on juba ka­lend­ri­te­gi­ja­te poolt pai­ka pan­dud. On mõ­ju­tusi rah­va- ja ki­ri­ku­ka­lend­rist, mõn­da­gi on üle võe­tud ka mu­jalt maa­il­mast. Vaa­ta­me siis lä­he­malt seda aas­ta nel­jan­dat kuud, ap­ril­li, mil­le koh­ta võib öel­da ka nal­ja­kuu, mah­la­kuu, su­la­kuu või hoo­pis jürikuu.