Tabamata Vilde

Väljapanek "Tabamata Vilde"16. märt­sist 29. ap­ril­li­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Ta­ba­ma­ta Vil­de“.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Eduard Vil­de 150. sünniaastapäevaks