Andersen – kuningas oma teatris

Andersen – kuningas oma teatris Andersen – kuningas oma teatris20. april­list 1. ju­uni­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus “An­der­sen – kuningas oma teatris”.

210 aa­s­tat tagasi sündis 2. aprillil Taan­i­maal poiss, kellest sai hiljem ku­u­lus muinasju­tu­vest­ja. Väikese Hans Chris­tiani lapsepõlv pol­nud kerge. Rõõ­mu pakkusid isa ju­tus­tatud imelised lood. Isa meis­ter­das po­jale seitse pu­ust nukku ja nen­de­ga mängis poiss läbi palju lu­gusid, aga en­nast ku­ju­tas ta kuningana. Meie klaaskap­inäi­tusel on väl­jas pu­ust nukud ja nen­de­ga saab läbi mängi­da An­der­seni tun­tud muinasjutte.
Näi­tus jätkub muinasju­tu­toas, kus laste kun­stiloomin­gu­ga teeme kum­mar­duse An­der­seni to­hutule tea­tri­ar­mas­tuse­le. Vil­jan­di Hu­vikooli kun­stirin­gi lap­si juhen­das õpeta­ja Elle Käosaar.