Hapud viinamarjad

Hapud viinamarjad Hapud viinamarjad20. ap­ril­list 1. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Ha­pud vii­na­mar­jad“.

Näi­tu­sel on väl­jas val­mid „Va­res ja re­ba­ne“ ning „Re­ba­ne ja vii­na­mar­jad“. Nen­dest on väl­ja no­pi­tud re­ba­se mee­li­tu­sed va­re­se­le, et te­malt juust kät­te saa­da ning re­ba­se sõ­nad, miks ta nii väga soo­vi­tud vii­na­mar­ju õie­ti ei tahagi.
Va­re­sed on meis­ter­da­nud Vil­jan­di Hu­vi­koo­li õpi­lased, keda ju­hen­das õpe­ta­ja Elle Käosaar.