Taimedest ja inimestest

Taimedest ja inimestest29. ap­ril­lil kell 14.30 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus Eha Re­he­maa loeng „Tai­me­dest ja ini­mes­test“.

Eha Re­he­maa on üks esi­me­si ma­he­vil­je­lu­se pro­pa­gee­ri­ja­id Ees­tis. Ta on uuri­nud ka tai­me­de oma­va­he­list mõju ning ini­m­ese ja taime koos­tööd. Raa­ma­tu­ko­gus saa­vad hu­vi­li­sed kü­si­da sel­le­ko­ha­seid kü­si­mu­si ning tut­vu­da li­sa­ma­ter­ja­li­de­ga Eha enda ja ka raa­ma­tu­ko­gu pa­ku­ta­vast valikust.