Taimedest ja inimestest

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Taimedest ja inimestest29. aprillil kell 14.30 Jäne­da raa­matuko­gus Eha Re­he­maa lo­eng “Taimedest ja in­imestest”.

Eha Re­he­maa on üks es­ime­si ma­hevil­jeluse propageer­i­jaid Eestis. Ta on uur­in­ud ka taimede omava­he­list mõju ning in­imese ja taime koost­ööd. Raa­matuko­gus saavad huvilised küsi­da sell­eko­ha­seid küsimusi ning tutvu­da lisa­mater­jalide­ga Eha enda ja ka raa­matukogu paku­tavast valikust.