Ernst Enno igatsuse laulud

2.–30. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Ernst Enno igat­suse laulud”.

Ernst Enno sün­nist möö­dub tä­navu 140 aa­s­tat. Omas ajas ei lei­d­nud tema lu­ule ei tun­nus­tust ega edu. Alles tä­nasel päe­val on mitmed tema lu­ule­tustest tehtud laulud saanud eesti lauluklassikaks.