Kuidas tähistada emadepäeva

20. ap­ril­list 11. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Kui­das tä­his­ta­da ema­de­päe­va“.

Väl­ja­pa­nek lu­gu­dest ja luu­le­tus­test, mis kõ­ne­le­vad emast.