Kuidas tähistada emadepäeva

20. april­list 11. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas väl­japanek “Kuidas tähis­ta­da emade­päe­va”.

Väl­japanek lugud­est ja lu­ule­tustest, mis kõnel­e­vad emast.