Kirjanikud filateelias

Näitus "Kirjanikud filateelias" Näitus "Kirjanikud filateelias"4.–29. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Kir­ja­ni­kud fi­la­tee­lias“.

Kir­ja­ni­kud fi­la­tee­lias“ on näi­tus Sa­muel Go­lom­bi mar­gi­ko­gust. Eest­las­test on kõ­nel­dud ikka kui lau­lu­rah­vast, kuid eest­la­sed on ka raa­ma­tu­rah­vas. Aus­tuse ja mee­les­pi­da­mise mär­giks on kir­ja­nik­ke ku­ju­ta­tud ka ees­ti post­mar­ki­del. Koh­tu­me läbi fi­la­tee­lia Fr. R. Kreu­tzwal­di, K. J. Pe­ter­so­ni, Ly­dia Koi­du­la, Eduard Vil­de ning pal­ju­de teis­te aus­ta­tud ja ar­mas­ta­tud loomeinimestega.