Merelainetest kantud

Näitus 1. ap­ril­list 15. mai­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Me­relai­ne­test kan­tud“.

Heli Ra­hu­oja see­kord­se näi­tu­se ins­pi­ree­ri­jaks on ol­nud meri. Meri võib uh­tu­da kal­da­le kar­pe ja adru, me­re­tuul aga kan­da il­me­li­si ideid ja sä­ra­vaid mõtteid.

Näitus  Heli Rahuoja keraamilised ehted Heli Rahuoja keraamilised ehted Heli Rahuoja keraamilised ehted