Kaunis niplispits

Näitus 18. maist 31. au­gus­ti­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Kau­nis nip­lis­pits“.

See näi­tus on lä­bi­lõi­ge Jä­ne­dal toi­mu­nud nip­lis­pit­si te­ge­vu­sest. Väl­ja on pan­dud ka Tal­lin­na pit­si­te­gi­ja­te gru­pi ja MTÜ Loo­me­töö liik­me­te ühi­ne jõu­lu­laud, mis oli esin­da­tud Pär­nu rah­vus­va­he­li­se pit­si­fes­ti­va­li kon­kur­sil ja sai III koha. Näi­tu­sel on esin­da­tud ka Eu­roo­pa nip­lis­pit­si ränd­näi­tu­sel osa­le­nud tööd.