Lastelaulud. Ernst Enno 140

Raamatuväljapanek "Lastelaulud. Ernst Enno 140"Raamatuväljapanek "Lastelaulud. Ernst Enno 140"
25. maist 1. juu­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Las­te­lau­lud. Ernst Enno 140“.

8. ap­ril­lil tä­hista­ti luu­le­ta­ja Ernst Enno 140. sün­ni­aas­ta­päe­va. Ta on kir­ju­ta­nud las­te­le mit­meid tun­tud ja vast juba unus­tuse­hõl­ma va­ju­nud luu­le­tusi. Väi­ke­se väl­ja­pa­ne­ku­ga tu­le­ta­me meel­de tema lasteluulet.