Rongisõit Midrimaale

Näitus "Rongisõit Midrimaale"20. juu­list 24. au­gus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Ron­gi­sõit Mid­ri­maa­le“.

Näi­tu­selt saab lu­ge­da tun­tud „Ron­gi­sõi­du“ lau­lu koh­ta. Sõ­na­de au­tor on El­len Niit. Mid­ri­maa­le sõi­du tar­vis ehi­ta­sid ron­gi Tapa Güm­naa­siu­mi kuns­ti­rin­gi õpi­lased õpe­ta­ja Eve All­soo ju­hen­da­misel. Rei­si­ja­id joo­nis­ta­sid Tapa Güm­naa­siu­mi 4.a klas­si õpi­lased õpe­ta­ja Elle Ki­vi­soo juhendamisel.